Dumitru TANASA
Primarul comunei

Educație și formare

 • 25 iulie 2003 – 30 martie 2004

Certificat de participare la cursuri de instruire și perfecționare managementul implementării proiectelor din cadrul Măs.2.1. – Îmbunătățirea infrastructurii rurale și a Programului SAPARD 
Instituția: Fundația pentru Progres și dezvoltare Locală – FPDL Moreni 

 • 31 ianuarie – 2 februarie 2005 

Certificat de absolvire program de perfecționareGuvernul României mai aproape de cetățeni prin ACoR”. 
Instituția: Institutul Național de Administrație 

 • 22-24 iunie 2005 

Certificat de participare la Conferința Uniunea Europeană și Autoritățile Locale
Instituția: VNG Internațional – Federația Autorităților Locale din România 

 • 29 ianuarie – 1 februarie 2006 

Certificat de absolvire program de perfecționareNu discriminării negative a comunelor din România”
Instituția: Institutul Național de Administrație 

 • 10 – 14 aprilie 2006

Diplomă de participare la cursul de pregătire în domeniul managementului situațiilor de urgență
Instituția: Inspectoratul general pentru Situații de Urgență – Centrul național de pregătire pentru managementul situațiilor de urgență

 • 2001 – 2006 

Diplomă de licență în științe administrative
Instituția: Școala Națională și Studii Politice și Administrative București  

 • Mai 2007 

Certificat de absolvire cursuri de formare continuă în specializareaManagement public”
Instituția: Academia de Studii Economice București   

 • 16 – 19 august 2007 

Certificat de participare la cursuri de instruire și perfecționare managementul implementării proiectelor din cadrul Măs.2.1. – Îmbunătățirea infrastructurii rurale și a Programului SAPARD 
Instituția: Faxmedia Consulting Ploiești 

 • Octombrie 2006 – februarie 2008 

Diplomă de absolvire Program de studii universitare de masteratAdministrație Publică și Integrare Europeană”
Instituția: UNIVERSITATEA DE PETROL ŞI GAZE PLOIEŞTI – FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE – Specializarea: Administrație Publică

 • 24 – 28 februarie 2008 și 27 iulie – 3 august 2008 

Certificat de participare seminariiAGENDA COMUNELOR DIN ROMÂNIA”
Instituția: Faxmedia Consulting Ploiești / Asociația Comunelor din România

 • 18 – 21 iunie 2009 

Certificat de participare cursuri / program de pregătire profesională în domeniul administrației publice locale
Instituția: Asociația Comunelor din România  

 • 27 – 30 mai 2010

Certificat de participare program de pregătire profesională în domeniul administrației publice locale “Manager Proiect”
Instituția: MMFPS, MECI

 • 02 iunie 2011 – 20 septembrie 2011 

Certificat de absolvire a programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare înalților funcționari publici 
Instituția: Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

EXPERIENŢA ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR

 1. Îmbunătățirea alimentării cu apă a întregii localități: stație de pompare proprie în punctul Voila; modernizare gospodăria de apă- dotare cu echipamente moderne și eficiente; 
 2. Introducerea rețelei de alimentare cu  gaze naturale pe tot teritoriul comunei; 
 3. Modernizarea rețelei de iluminat public și extinderea acesteia pe toate  străzile; 
 4. Modernizarea rețelei de drumuri comunale prin asfaltare, betonare și pietruire; modernizarea căilor de acces și extinderea  trotuarelor în cea mai mare parte a localității; 
 5. Extinderea rețelei de canalizare în cea mai mare parte a localității; 
 6. Consolidarea terenurilor afectate de calamități naturale prin alunecări; 
 7. Construire pod Valea Rea, pod Baliță și refacerea a două punți pietonale peste râul Prahova;  
 8. Construire pasarelă cu acces auto peste pârâul Câmpinița în zona poligon-Muscel  
 9. Modernizarea clădirilor social-culturale(școli, grădinițe, bibliotecă, dispensar uman, cămin cultural, sediu primărie) prin reparații curente și de capital, dotarea acestora cu mobilier nou, echipamente și instalații moderne;  
 10.   Amenajare de parcuri si zone verzi,  fântâni arteziene, locuri de joacă pentru copii; 
 11.   Construirea bazei sportive si înființarea Clubului sportiv; 
 12.   Construirea Sălii de Sport în satul de Jos și Teren polivalent de sport cu instalație nocturnă de iluminat în satul de Sus; 
 13.   Realizarea investiției Extindere si  Modernizare rețele de distribuție apă, obiectiv finanțat prin  Programul SAPARD  
 14.   Implementarea  Proiectului Modernizare informatica a Primăriei Comunei– finanțat prin Programul Phare 2002
 15.   Dezvoltarea infrastructurii turistice a localității, construirea  unui hotel Sport și a unui motel- cu peste 45 de locuri de cazare.  
 16.   Dezvoltarea rețelei de restaurante și alte unități de alimentație publică. 
 17.   Sprijinirea înființării a trei unități de producție cu capital străin și crearea de noi locuri de muncă. 
 18.   Dotarea așezămintelor culturale cu echipamente de scenă, sunet, lumini, costume populare, instrumente muzicale, mobilier, etc. 
 19.   Extindere și modernizare rețea de apă uzată și stație de epurare; extindere rețea de alimentare cu apă; reparații și modernizare drum comunal obiectiv finanțat prin  Programul PNDR – Măsura 322  
 20.   Construire bază sportivă – stadion. 
 21.   EXTINDERE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE REȚEA DE APĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE, REABILITARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI LUCRĂRI CONEXE PE STRADA MIHAI VITEAZU (L=877M), ÎMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL – REABILITARE STRADA MIHAI VITEAZUL (DC1) – KM 0+000 – KM 1+016.19 ȘI DOTAREA AȘEZĂMINTELOR CULTURALE ÎN COMUNA ÎN SCOPUL CONSERVĂRII SPECIFICULUI ȘI TRADIȚIILOR LOCALE – în comuna, județul Prahova”. Proiect finanțat prin PNDR, Măsura 322
 22.   Modernizarea rețelei de drumuri de interes local; comuna, județul Prahova
 23.   EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE STOCARE A APEI POTABILE ÎN GOSPODĂRIA DE APĂ, MODERNIZARE ȘI REABILITAREA REȚELEI DE APĂ ȘI EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI REABILITARE REȚEA DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA, JUDEȚUL PRAHOVA
 24.   DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE – P+1E+M, ÎN COMUNA, JUDEȚUL PRAHOVA
 25.   CONSTRUIRE SEDIUL NOU PRIMĂRIA, ÎN COMUNA, JUDEȚUL PRAHOVA – PNDL
 26.   AMENAJARE TERENURI DE SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA, JUDEȚUL PRAHOVA – ETAPA 1
 27.   MODERNIZARE DRUMURI COMUNA, ETAPA I: STR. POMILOR, STR. PARIS, STR. ANINIȘ, STR. BALIȚEI ETAPA 3, STR. MESTECENILOR, ALEEA DEMOCRAȚIEI, ALEEA SONDEI, ALEEA VERONICA MICLE” JUD. PRAHOVA.

Scrie-i primarului

  Sari la conținut