Comuna Belcești are o suprafață de 10388 ha și o populație de peste 10400 locuitori. Străbătută de drumurile DJ 281  și 281 B, este cea mai mare comună din județul Iași. Atestată documentar în timpul lui Petru Șchiopu ( 4 februarie 1579) însă satele sunt mult mai vechi, astfel Ulmii este menționat în documente încă din 1437. De-a lungul timpului așezarea a sporit în oameni.  În prezent are 8 sate după cum urmează: Ciorăni, Văleni, Ruși (formează centrul comunei), numit și satul Belcești, Ulmi, Munteni, Liteni, Tansa și Satu Nou. Localitatea este înconjurată de câmpii, străbătută de râurile Bahlui și Gurguiata (Valea Mare) pe care s-au construit iazuri și mori. Fiind un spațiu prielnic agriculturii aceasta s-a practicat la Belcești cu bune rezultate. Serviciul religios se desfășoară în cele 8 biserici ortodoxe și una catolică (Satu Nou). Elevii sunt instruiți în 5 școli: Școala Gimnazială Munteni, Școala Gimnazială Satu Nou, Școala Gimnazială Ruși, Școala Gimnazială Liteni- unde este afiliată și Școala Primară Ulmi și Liceul Tehnologic ,, Victor Mihăilescu Craiu” unde este afiliată Școala Primară Tansa. În comuna Belcești s-au construit școli, grădinițe, sala de sport, piață agroalimentară. De asemenea s-a extins rețeaua de apă potabilă, canalizare, s-au modernizat drumurile.

Sari la conținut