1. Cadrul geografic:

Situata în partea de SV a Campiei Moldovei , comuna Belcești este străbătută de cursul mijlociu al râului Bahlui. Satele comunei sunt situate atât pe malul drept cât și pe malul stâng al Bahluiului. Din punct de vedere geografico-matematic , teritoriul comunei este situat la intersecția paralelei de 47°19’1at.N cu meridianui de 27°O5′ 10ng. Din punct de vedere administrativ , comuna este situată în partea de NV a județului 1a o depărtare de 45 km față de Iași și 20 km față de Hirlau. Se învecinează cu comunele :

– Coarnele Caprei la N
– Focuri la NE
– Erbiceni la E
– Baltati la S
– Targu Frumos la S
– Cotnari Ia V

2. Scurt istoric

Comuna Belcești are o suprafață de 10388 ha și o populație de peste 10400 locuitori. Străbătută de drumurile DJ 281  și 281 B, este cea mai mare comună din județul Iași. Atestată documentar în timpul lui Petru Șchiopu ( 4 februarie 1579) însă satele sunt mult mai vechi, astfel Ulmii este menționat în documente încă din 1437. De-a lungul timpului așezarea a sporit în oameni.  În prezent are 8 sate după cum urmează: Ciorăni, Văleni, Ruși (formează centrul comunei), numit și satul Belcești, Ulmi, Munteni, Liteni, Tansa și Satu Nou. Localitatea este înconjurată de câmpii, străbătută de râurile Bahlui și Gurguiata (Valea Mare) pe care s-au construit iazuri și mori. Fiind un spațiu prielnic agriculturii aceasta s-a practicat la Belcești cu bune rezultate.

Sari la conținut