Liceul Tehnologic ”Victor Mihăilescu Craiu” Belcești

Scurt istoric

Şcoala Belceşti a fost înfiinţată în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza când a avut loc reforma învăţământului în 1864. Prin Legea din 1864, învăţământul devenea obligatoriu şi gratuit.
În 1865 se înfiinţează la Belceşti o şcoală de stat, în casele lui Ioan Popovici. Învăţământul era de 5 clase. În această casă funcţionează şcoala până în anul 1878 când se construieşte o şcoală nouă, lângă şosea. Acest local avea 3 săli de clasă, o cancelarie şi locuinţa pentru director.
Între anii 1949-1950se construieşte la Belceşti un local nou de şcoală, destinat copiilor de grădiniţă.

Prezent

În prezent, Liceul Tehnologic ”Victor Mihăilescu Craiu” Belcești școlarizează aproximativ 900 de elevi din toate ciclurile de învățământ (anul școlar 2022-2023).

Școala Gimnazială ”Ruși” Belcești

Școala Gimnazială “Ruși” a fost înființată acum peste șase decenii. Această importantă instituție de învățământ, situată în satul Belcești, și-a deschis porțile pentru prima dată în toamna anului 1956. Înainte de aceasta, funcționa într-o casă aparținând unui evreu pe nume Isac. În anul 1959, s-a luat decizia de a înființa o școală separată dedicată exclusiv elevilor din satul Ruși, datorită contribuției voluntare a cetățenilor și sprijinului acordat de Sfatul Popular. Primul director al școlii a fost învățătorul Ștefan Stan. Datorită creșterii demografice, în anii 1970 – 1972 s-a construit o nouă clădire formată din cărămidă, care include trei săli de clasă spațioase, cu o suprafață de 50 m.p. fiecare, și trei săli mai mici de 12-14 m.p.

Până la finalul anului școlar 2004 – 2005, activitățile didactice au avut loc în cele două clădiri menționate anterior.

Școala Gimnazială Liteni

Misiunea  Școlii Gimnaziale Liteni, Iași, este de a optimiza constant oferta și serviciile educaţionale, prin raportare la standardele de calitate naţionale şi europene, într-un climat care să ofere beneficiarilor direcţi şi indirecţi susținere, încredere și siguranță pentru un învățământ de calitate, echitabil și performant. Viziunea școlii: copilul este unic. Fiecare elev se dezvoltă în siguranță, într-un mediu prietenos, eficient și competitiv, conform cu aptitudinile lui, la cel mai înalt nivel de care este capabil. Urmărim formarea unor tineri creativi, autonomi în învățare, încrezători în propriile forțe, capabili de adaptare permanentă în societatea  cunoaşterii şi pregătiţi pentru provocările lumii contemporane.

Școala primară Ulmi

Școala Polieni-Ulmi a funcționat încă din 1865, deci are o tradiție de mai bine de 150 de ani, fiind vizitată de însuși Eminescu în 1875, pe când era revizor școalar, și fiind menționată de acesta în „Scrieri pedagogice”.  Din 1909, a devenit Școală de agricultură, având cursuri gimnaziale, liceale și de ucenici. Întrucât a fost abandonată în 1948, clădirea s-a prăbușit, iar în 1974 s-a ridicat o școală nouă, pentru copiii de nivel primar și preșcolar. În prezent, la structura Ulmi sunt înscriși 54 de copii la nivel preșcolar și primar. Școala nouă are patru săli de clasă și dotări moderne, care asigură buna funcționare a actului didactic.

Biblioteca

În anul 1898, Biblioteca sătească din Belcești a fost înființată de Spiru Haret, având inițial un fond de carte modest. În 1915, în conformitate cu tendințele vremii, a fost înființat Clubul de lectură “Dimitrie Anghel”, avându-i ca inițiatori pe V. Țațomir, notarul Gh. Neculau, preotul Gh. Movilescu, proprietarul V. Tomiță, învățătorul I. Iamandi, primarul N. Chiriac și mulți alții. Chiar dacă spațiul în care funcționa clubul era nepotrivit, acest lucru nu a împiedicat desfășurarea activităților sale până aproape de izbucnirea războiului și chiar și după aceea. Atât școala, cât și biblioteca din Belcești au avut o influență semnificativă asupra intelectualilor, primarilor comunei, directorilor de școală, medicilor și oamenilor de cultură precum Victor Iamandi, Victor Mihăilescu Craiu și Ion Țăranu, pentru care suntem mereu recunoscători pentru prestigiul adus localității noastre. Biblioteca Publică din Belcești dispune de un fond de carte de peste 15.000 de volume cu caracter enciclopedic, în plus față de reviste și abonamente la presa centrală și județeană. În cadrul bibliotecii, există și un Centru de Internet cu acces gratuit, parte a proiectului Fundației Bill & Melinda Gates din America.

De asemenea, biblioteca beneficiază de echipamente tehnologice de înaltă calitate, furnizate de administrația condusă de inginerul Dumitru Tanasă, primarul comunei Belcești din județul Iași. În anul 2022, peste 600 de utilizatori au beneficiat de serviciile oferite de bibliotecă. În anul 2019, a fost inaugurat la Belcești primul club de astronomie din cadrul proiectului “Constelația bibliotecilor”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și implementat de Biblioteca Județeană “Gh. Asachi” din Iași. Astroclubul poartă numele constelației “Sagittarius”, care este cunoscută pentru a avea cele mai multe stele orbitate de planete. Acesta reprezintă un serviciu inovativ al bibliotecii și are ca principal obiectiv organizarea activităților non-formale în domeniul astronomiei, în scopul educării tinerilor din mediul rural. În plus față de dobândirea de cunoștințe și abilități legate de astronomie, membrii astroclubului își dezvoltă pasiuni noi și își cultivă un hobby. De asemenea, astroclubul poate fi un centru comunitar, oferind un loc de întâlnire pentru localnici. Prin activitățile în aer liber pe care le organizează, precum observații astronomice, focuri de tabără, recitaluri de poezie sau lecturi publice pe diverse teme, astroclubul reușește să implice întreaga familie.

MEMBRI FONDATORI:  Dr. V.ŢAŢOMIR-medic sanitar, Gh. NECULAU-notar, Gh. MOVILESCU-paroh preot, V. TOMIŢA-proprietar, P.MANOLIU-agricultor, Gh. NICOLEANU-perceptor, P.MUNTEANU-funcţionar, C.POPOVICI-şef gară, V.FRANCU-viticultor, I.IAMANDI-învăţător, D.FILIPESCU-dir.Scoala Agricolă, N.CHIRIAC-primar, C.V. GHEORGHIU-proprietar.

 • ÎN COMUNA BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI, S-A FORMAT O SOCIETATE PENTRU CITIRE ŞI FORMARE DE BIBLIOTECĂ;
 • SOCIETATEA VA PURTA NUMELE DE ,,CLUBUL DE LECTURĂ” D. ANGHEL CU SEDIUL ÎN COMUNA BELCEŞTI;
 • CLUBUL DE LECTURĂ VA PRIMI ÎN EL ORICE PERSOANĂ, DE ORICE SEX, CARE ŞTIE A CITI ŞI A SCRIE BINE;
 • DURATA ESTE NELIMITATĂ;
 • CLUBUL VA AVEA UN PREŞEDINTE ŞI UN VICEPREŞEDINTE CARE TREBUIE SĂ FIE ONORIFICI ŞI ALEŞI DE JUMĂTATE DIN NUMĂRUL MEMBRILOR PLUS UNUL ŞI VOR FI ALEŞI DIN 4 ÎN 4 ANI;
 • PREŞEDINTELE ALES, VA AVEA UN SECRETAR, BIBLIOTECAR, ŞI CASIER, CARE VOR FI ALEŞI DE COMITET;
 • ORICE MEMBRU DE CLUB, ESTE DATOR SĂ PLĂTEASCĂ COTIZAŢIA DE 1 LEU;
 • SE VA FORMA UN DOSAR PENTRU TOATĂ CORESPONDENŢA PRIMITĂ ŞI TRIMISĂ NUMEROTATĂ ŞI CLASATĂ PE LUNI, ŢINUTĂ DE SECRETARUL BIBLIOTECAR, DE ASEMENEA ORICE CARTE SĂ FIE NUMEROTATĂ ŞI ŞTAMPILATĂ ŞI REGISTRUL INVENTAR AL CĂRŢILOR DONATE ŞI CUMPĂRATE, PRECUM ŞI REGISTRUL INVENTAR DE MOBILIERUL CLUBULUI;
 • LA FIECARE 6 LUNI, PREŞEDINTELE ÎN MUMELE SOCIETĂŢII VA ÎNŞTIINŢA PRINTR-UN RAPORT AMĂNUNŢIT PE DOMNUL MINISTRU DE CULTE ŞI INSTRUCŢIE PUBLICĂ, PRIN DOMNUL REVIZOR ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI, DE MERSUL SOCIETĂŢII. ACEASTA LA 1 IANUARIE ŞI 1 IULIE A FIECĂRUI AN;
 • ORELE ÎN CARE ESTE DESCHIS CLUBUL SUNT 9-12; 2-6;
 • FIECARE MEMBRU AL CLUBULUI TREBUIE SĂ LUPTE CONTRA ALCOLISMULUI PRIN ORICE CHIP;
 • NICI UN MEMBRU NU ARE VOIE A LUA CĂRŢI DE LA CLUB ACASĂ, DECÂT LĂSÂND CLUBULUI VALOAREA ÎNDOITĂ A CĂRŢII LUATE ŞI ACEASTA CU APROBAREA PREŞEDINTELUI;
 • ORICE LIPSĂ DIN INVENTAR VA PRIVI PE BIBLIOTECAR;
 • ÎN CAZ DE DESFIINŢARE, CĂRŢI, REVISTE, FIE DONATE, FIE CUMPĂRATE, SE VOR DA LA UNA DIN ŞCOLILE DIN BELCEŞTI, DUPĂ APRECIEREA PREŞEDINTELUI;
 • SCOPUL ACESTUI CLUB ESTE FORMAREA DE BIBLIOTECĂ.
Sari la conținut