Componența compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei Belcești

Ecaterina AANEI

INSPECTOR

Resurse umane

Ovidiu-Vasile ANDREI

REFERENT

Taxe și impozite

Elena BABANU

INSPECTOR

Asistență socială

Marius-Gabriel BAZILUC

INSPECTOR

Urbanism

Teodorel BORCILĂ

REFERENT

Registrul agricol

Mihai CHIHAIA

REFERENT

Protecția mediului

Dorina COJOCARU

INSPECTOR

Stare civilă

Dumitru COJOCARIU

INSPECTOR

Registrul agricol

Ghiorghi CIUȘTEA

INSPECTOR

Fond funciar

Dinu GHERASIM

INSPECTOR

Taxe și impozite

Constantin POPESCU

INSPECTOR

Taxe și impozite

Lidia-Roxana SĂNDULACHE

INSPECTOR

Asistență socială

Elena COJOCARU

INSPECTOR

Casierie

Gheorghe STAVARACHE

Referent

Protecția mediului

Vasile-Marian STOICA

INSPECTOR

Cadastru

Diana-Elena GRIGORAȘ

CONSILIER JURIDIC

Juridic

Daniela-Melania PĂVĂLUC

Referent

Fond funciar

Mariana CIOBANU

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

Cadastru

Luminița VASILACHI

REFERENT 1 A

Registratură și relații publice

Marta TANASĂ

INSPECTOR

Registrul agricol

Iulian RUSU

INSPECTOR

Contabilitate

Lenuța GHIURȚU

INSPECTOR

Contabilitate

Marian-Tiberiu CODĂESCU


Taxe și impozite

Sari la conținut