PROIECTE PRIORITARE PENTRU COMUNA BELCEŞTI 2019 – 2024

  Nr. crt.   Tip proiect   Sursa de finanţare preconizată Termen pentru realizarea proiectului
  1.   Asfaltarea drumurilor comunale Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
  2. Modernizare drumuri locale în comuna Belceşti Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
  3. Modernizare drumuri de exploataţie agricolă Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
    4.   Alei pietonale și treceri de pietoni; Piste pentru biciclişti Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR Administratia Fondului pentru Mediu     2019 – 2024
  5. Dotarea Serviciului public pentru gospodărire comunală Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
  6. Modernizare şi extindere sediu Serviciu de Gospodărire comunală Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
    7. Ȋnființarea şi extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în satele comunei Belceşti Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR Administratia Fondului pentru Mediu     2019 – 2024
  8. Ȋnființarea rețelei de alimentare cu gaz a comunei Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR Surse private   2019 – 2024
  9. Modernizarea şi extinderea rețelei de iluminat public Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
  10. Extinderea şi modernizarea rețelei de iluminat casnic Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR Surse private   2019 – 2024
  11. Construire şi reabilitare școli, grǎdinițe, construire centru de zi pentru copii Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
  12.   Modernizare Cămin Cultural Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
  13. Amenajare săli de sport și terenuri de sport în satele comunei; Amenajare Bază sportivă Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
  14. Înfiinţare dispensar medical şi serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice; Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
  15. Amenajarea de parcuri şi locuri de joacă în satele componente ale comunei Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR Surse private   2019 – 2024
  16. Puncte de colectare selectivă a deșeurilor, platforme gunoi Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
  17.   Reabilitare lăcașe de cult Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR Surse private   2019 – 2024
  18.   Modernizare sediu primărie Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
  19. Înființarea unei forme de învățământ pentru profesionalizare (de arte și meserii) Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
  18. Amenajare piațǎ de desfacere agroalimentarǎ şi târguri de profil agrare şi zootehnice Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
  20. Realizare poduri, podețe şi punți pietonale Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
  21. Construire sediu pentru serviciul public de situații de urgențǎ şi achiziția de utilaje specifice Fonduri locale /Fonduri judeţene Fonduri guvernamentale Fonduri europene – FEADR   2019 – 2024
Sari la conținut